BW-049

BW-049

White Graphic Bird NC (White frame). 21.5" x 21.5"